Повідомлення про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності

венчурного пайового інвестиційного фонду «Українська Нерухомість»

недиверсифікованого виду закритого типу

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Приватне Акціонерне Товариство «Компанія з управління активами «Перевесло» повідомляє про зміну у складі посадових осіб Товариства. Згідно Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «КУА «Перевесло» №31-08/2013 від 31.08.2013 року на посаду Голови правління Товариства обрано Іванченко Яну Олександрівну.

Компанія з управління активами "Перевесло" змінює свою адресу на 79026, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Сахарова 43, тел/факс (032) 297-79-09

Ми робимо інвестиційний ринок доступним для всіх

Контакти

Новини компанії

Наші цінності

Незалежна інвестиційна стратегія з чітко визначеними інвестиційними критеріями;


гнучкість і можливість швидко приймати рішення в нестандартних ситуаціях, від кон'юнктури ринку;


прозора діяльність з управління активами і звітність перед інвесторами та Державними органами регулювання;


професійність менеджерів з досвідом роботи на ринку більше ніж 10 років.