-6

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РОЗБУДОВА"

Фонд «Розбудова» створений для тих, хто хоче примножувати свої активи на інвестиційному ринку. Вартість однієї акції Фонду 1000 грн, рекомендований термін розміщення коштів - не менше одного року. Компанія з управління активами «Перевесло» вклала власні кошти в Фонд на його організацію та на формування стартового інвестиційного портфелю згідно з інвестиційною стратегією.

Фонд «Розбудова» для тих, хто не витрачає, а робить розумні вклади.

За своєю інвестиційною стратегією Фонд «Розбудова» є фондом змішаних інвестицій. До інвестиційного портфеля входять акції великих підприємств провідних галузей України, які мають вже власну історію і прогнозовану дохідність, та акції нових компаній будівельного та фінансового секторів. У цінні папери одного емітента буде вкладатися не більше 10 % загальної вартості активів Фонду.

Крім акцій вітчизняних компаній, до активів Фонду увійдуть корпоративні облігації промислових підприємств і фінансових установ, що мають найвищий рівень довіри та депозити в українських банках. Це дозволить досягнути якісної диверсифікації активів Фонду, що значно знизить ризики інвестування.

Фонд з очікувано високим результатом.

Фонд інвестує в акції українських емітентів, які на цей час мають великий потенціал зростання. Заради зменшення ризиків інвестиційного портфеля його частина буде вкладена у менш прибуткові, але більш ліквідні активи. Ми сподіваємось отримати дохід вищий за середні показники українського фондового ринку за рахунок інвестування в недооцінені цінні папери.

 

Статут

Свідоцтво по державну реєстрацію

Свідоцтво про внесення до реєстру ЄДРІСІ

 Аудиторський висновок 2012 рік

 Аудиторський висновок 2013 рік

 Аудиторський висновок 2014 рік

 Аудиторський висновок 2015 рік

Аудиторський висновок 2016 рік

Фінансова звітність 2015 рік

Фінансова звітність 2016 рік

 

 

Свідоцтво про державну реєстрацію випуску цінних паперів

Перелік осіб, які обслуговують фонд

 

Тип, вид

Корпоративний, закритий, не диверсифікований

 

Агент з розміщення

ТОВ «Комфорт – Цінні Папери»

По виду активів

Фонд акцій

 

Зберігач активів фонду

ПАТ «Райфайзен Банк Аваль»

Дата початку розміщення серед фіз. осіб

12 травня 2008 р.

 

Комісія за вхід

1 %

Термін діяльності фонду

До 2031 р.

 

Винагорода КУА від ВЧА (на рік)

3,5 %

Компанія з управління активами

ПрАТ «КУА «Перевесло»

 

Прийом замовлення на придбання

Щодня, окрім вихідних та святкових днів

Мінімальний об’єм інвестицій

1 акція

 

Прийом замовлення на викуп

Щодня, окрім вихідних та святкових днів

Структура активів фонду ЗНКІФ "Розбудова"

20130701032410

Ми робимо інвестиційний ринок доступним для всіх

Контакти

Новини компанії

Наші цінності

Незалежна інвестиційна стратегія з чітко визначеними інвестиційними критеріями;


гнучкість і можливість швидко приймати рішення в нестандартних ситуаціях, від кон'юнктури ринку;


прозора діяльність з управління активами і звітність перед інвесторами та Державними органами регулювання;


професійність менеджерів з досвідом роботи на ринку більше ніж 10 років.