Особлива інформація емітента

трав. 06, 2014 Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння

Iванченко Яна Олександрiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

03.05.2014

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ПЕРЕВЕСЛО"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

79026, м.Львiв, Сахарова,43

4. Код за ЄДРПОУ

33751259

5. Міжміський код та телефон, факс

0322977909 0322977009

6. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

05.05.2014

(дата)

2. Повідомлення

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.pereveslo.ua

в мережі Інтернет

05.05.2014

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

30.03.2014

припинено повноваження

Голова правлiння

Iванченко Яна Олександрiвна

АН 927434
27.12.2010 Днiпровським РВ Днiпродзержинського МУ ГУ МВС України в Днiпропетровськiй обл.

4.6620

Зміст інформації:

Змiни вiдбулись згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулись 30.04.2014 року, Протокол зборiв№19 вiд 30.04.2014р. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової ососи емiтента немає. На посадi Голови Правлiння перебувала з 31.08.2013 по 30.04.2014 року.

30.03.2014

звільнено

В.о. Голови Наглядової ради

Музика Зоряна Михайлiвна

КВ 123829
09.03.1999 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Лвiвськiй областi

18.7040

Зміст інформації:

Змiни вiдбулись згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулись 30.04.2014 року, Протокол зборiв№19 вiд 30.04.2014р. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової ососи емiтента немає. На посадi В.О.Голови Наглядової ради перебувала з 31.08.2013 по 30.04.2014 року.

30.03.2014

звільнено

Член Наглядової Ради

Мах Iрина Казимирiвна

СР 123512
12.08.1996 Кузнецовським МВ УМВС України у Рiвненськiй областi

0

Зміст інформації:

Змiни вiдбулись згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулись 30.04.2014 року, Протокол зборiв№19 вiд 30.04.2014р. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової ососи емiтента немає. На посадi Члена Наглядової Ради перебувала з 03.05.2012 по 30.04.2014 року.

30.03.2014

звільнено

Голова ревiзiйної комiсiї

Вiцiєвський Роман Бронiславович

КА 097859
15.02.1996 Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi

0.05

Зміст інформації:

Змiни вiдбулись згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулись 30.04.2014 року, Протокол зборiв№19 вiд 30.04.2014р. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової ососи емiтента немає. На посадi Голови Ревiзiйної Комiсiї перебував з 22.04.2010 по 30.04.2014 року.

30.03.2014

звільнено

Член Ревiзiйної Комiсiї

Карпенко Володимир Володимирович

ВА 042843
06.02.1996 Жовтневим РВ Марiупольського МУУМВС в Донецькiй обл.

0.05

Зміст інформації:

Змiни вiдбулись згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулись 30.04.2014 року, Протокол зборiв№19 вiд 30.04.2014р. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової ососи емiтента немає. На посадi Члена Ревiзiйної комiсiї перебував з 22.04.2010 по 30.04.2014 року.

30.03.2014

обрано

Голова правлiння

Iванченко Яна Олександрiвна

АН 927434
27.12.2010 Днiпровським РВ Днiпродзержинського МУ ГУ МВС України в Днiпропетровськiй обл.

4.6620

Зміст інформації:

Змiни вiдбулись згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулись 30.04.2014 року, Протокол зборiв№19 вiд 30.04.2014р. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової ососи емiтента немає. На посадi Голови Правлiння перебувала з 31.08.2013 по 30.04.2014 року.

30.03.2014

обрано

Перший заступник Голови правлiння

Кадушкевич Володимир Євгенович

ТТ 095402
11.01.2012 Шевченкiвським РВ ГУ МВС України в м.Києвi

9.9333

Зміст інформації:

Змiни вiдбулись згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулись 30.04.2014 року, Протокол зборiв№19 вiд 30.04.2014р. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової ососи емiтента немає.З 17.01.2012р по теперiшнiй час пербуває на посадi Голови Правлiння ПрАТ "БК "Комфортбуд".

30.03.2014

обрано

Голова Наглядової Ради

Музика Зоряна Михайлiвна

КВ 123829
09.03.1999 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi

18.7040

Зміст інформації:

Змiни вiдбулись згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулись 30.04.2014 року, Протокол зборiв№19 вiд 30.04.2014р. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової ососи емiтента немає. На посадi В.О. Голови Наглядової Ради перебувала з 31.08.2013 по 30.04.2014 року.

30.03.2014

обрано

Член Наглядової Ради

Сосновська Романа Євгенiївна

КВ 359946
17.01.2000 Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi

9.9334

Зміст інформації:

Змiни вiдбулись згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулись 30.04.2014 року, Протокол зборiв№19 вiд 30.04.2014р. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової ососи емiтента немає. До дати обрання посадовою особою згiдно чинного законодавства не була.

30.03.2014

обрано

Член Наглядової Ради

Добош Олеся Ярославiвна

КС 513523
08.08.2006 Сихiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл.

0

Зміст інформації:

Змiни вiдбулись згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулись 30.04.2014 року, Протокол зборiв№19 вiд 30.04.2014р. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової ососи емiтента немає. До дати обрання посадовою особою згiдно чинного законодавства не була

30.03.2014

обрано

Голова Ревiзiйної комiсiї

Вiцiєвський Роман Бронiславович

КА 097859
15.02.1996 Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл.

0.05

Зміст інформації:

Змiни вiдбулись згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулись 30.04.2014 року, Протокол зборiв№19 вiд 30.04.2014р. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової ососи емiтента немає. На посадi Голови Ревiзiйної комiсiї перебував з 22.04.2010 по 30.04.2014 року.

30.03.2014

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Карпенко Володимир Володимирович

ВА 042843
06.02.1996 Жовтневим РВ Марiупольського МУУМВС в Донецькiй обл.

0.05

Зміст інформації:

Змiни вiдбулись згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулись 30.04.2014 року, Протокол зборiв№19 вiд 30.04.2014р. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової ососи емiтента немає. На посадi Члена Ревiзiйної комiсiї перебував з 22.04.2010 по 30.04.2014 року.

Читати 3139 разів Останнє редагування Вівторок, 06 травня 2014 14:18
Super User

Сайт: pereveslo.ua Email Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ми робимо інвестиційний ринок доступним для всіх

Контакти

Новини компанії

Наші цінності

Незалежна інвестиційна стратегія з чітко визначеними інвестиційними критеріями;


гнучкість і можливість швидко приймати рішення в нестандартних ситуаціях, від кон'юнктури ринку;


прозора діяльність з управління активами і звітність перед інвесторами та Державними органами регулювання;


професійність менеджерів з досвідом роботи на ринку більше ніж 10 років.